Referanser

Referanser Rein Husebø

Referanser Rein Husebø
Rein Husebø har fra Småkraft erfaring med utvikling og bygging av 60 kraftverk på i alt 700 GWh, for 2,3 mrd kr. Selskapet ble solgt med betydelig gevinst i 2015.

Erfaring:
God teknisk kunnskap om bygging, planlegging og drift av kraftverk.

Fallrettsavtaler, konsesjonssøknader, design av kraftanlegg og delsystemer, valg av tekniske løsninger, hydrologi og produksjonsberegning, utbyggingskontrakter, byggeprosesser, drift og vedlikehold, kraftomsetning, dokumentasjon til offentlige myndigheter. Godkjent av NVE for vannveier og luker i alle konsekvensklasser.

Arbeid med rammebetingelser for fornybar energi og småkraftverk, spesielt innenfor beskatning, konsesjonsbehandling, nett og marked for el-sertifikater.

Kraftverk bygget 2004-2016

 • Rådgiver vannkraft, småkraft, rørgater
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Mannsberg Årdal 2016 159 2.9 12.5
 • Teknisk rådgivning vannkraft, fornybar energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Midtlæger Odda 2016 154 3.0 13.2
 • Teknisk rådgivning vannkraft, fornybar energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Byro Ullensvang 2016 480 3.2 9.4
 • Teknisk rådgivning vannkraft, fornybar energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Sølia Fjaler 2016 60 2.0 6.4
 • Teknisk rådgivning vannkraft, fornybar energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Mjeldeelva Tromsø 2016 140 1.6 5.7
 • Teknisk rådgivning vannkraft, fornybar energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Hommsåne Valle 2016 97 1.8 5.1
 • Teknisk rådgivning vannkraft, fornybar energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Lislevatn Evje og Hornnes 2015 97 4.2 17.6
 • Teknisk rådgivning vannkraft, fornybar energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Kaldsåni Bykle 2015 204 2.7 6.3
 • Teknisk rådgivning vannkraft, fornybar energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Vassvikelva Odda 2015 269 2.6 7.7
 • Teknisk rådgivning vannkraft, fornybar energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Valåe Lesja 2014 248 1.6 5.5
 • Teknisk rådgivning vannkraft, fornybar energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Reinåga Hemnes 2014 577 3.8 12.3
 • Teknisk rådgivning vannkraft, fornybar energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Stublielva Narvik 2014 230 2.8 8.4
 • Teknisk rådgivning vannkraft, fornybar energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Tyttebærelva Lyngen 2014 107 1.4 4.3
 • Teknisk rådgivning vannkraft, fornybar energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Mouidejohka Beiarn 2014 481 3.3 10.9
 • Teknisk rådgivning vannkraft, fornybar energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Furegardane Voss 2014 276 5.4 16.1
 • Teknisk rådgivning vannkraft, fornybar energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Langdalselv Kvænangen 2013 235 4.3 9.7
 • Teknisk rådgivning vannkraft, fornybar energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Vågaåna Vindafjord 2012 427 3.3 9.8
 • Teknisk rådgivning vannkraft, fornybar energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Sagelvi Balestrand 2012 429 2.0 7.2
 • Teknisk rådgivning vannkraft, fornybar energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Torvikelva Eid 2012 105 1.2 3.3
 • Teknisk rådgivning vannkraft, fornybar energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Skarelva Narvik 2012 436 4.8 11.9