OM OSS

Karl H. Ystanes

cv_icon

CV

REIN ENERGI AS

Rådgiver vannkraft

Rein Husebø

Sivilingeniør. Erfaring:

7 år som divisjonsdirektør i Norconsult. Arbeidet i alt 19 år med vannkraft i Norconsult.

Etablerte Småkraft AS i 2002 med Statkraft som største eier. Administrerende direktør 2002-2016.

Småkraft AS er størst i Norge på småkraft, og bygger, eier og driver småkraftverk. Samlet fallrettsportefølje i 2015 var 270 kraftverk med 2,7 TWh årsproduksjon.

Har fra Småkraft erfaring med utvikling og bygging av 60 kraftverk på i alt 700 GWh, for 2,3 mrd kr. Selskapet ble solgt med betydelig gevinst i 2015.

Utviklingen av selskapet har omfattet:

  • Egen salgsorganisasjon for inngåelse av fallrettsavtaler
  • Utvikling av forretningsmodell for leie av fallretter i 40 år, med overskuddsdeling og hjemfall til grunneier etter 40 år.
  • Utvikling av fallrettsavtaler for leie av fallretter, med balansert ivaretakelse av både grunneiers og utbyggers interesser.
  • Prosjektorganisasjon for bygging av 100-200 kraftverk
  • Internkontrollsystem for selskapet med spesiell vekt på kvalitetssikring
  • Forenkling av teknologi
  • Standardisering og industrialisering for å bygge, eie og drive et stort antall kraftverk

Erfaring:

God teknisk kunnskap om bygging, planlegging og drift av kraftverk.

Fallrettsavtaler, konsesjonssøknader, design av kraftanlegg og delsystemer, valg av tekniske løsninger, hydrologi og produksjonsberegning, utbyggingskontrakter, byggeprosesser, drift og vedlikehold, kraftomsetning, dokumentasjon til offentlige myndigheter. Godkjent av NVE for vannveier og luker i alle konsekvensklasser.

Arbeid med rammebetingelser for fornybar energi og småkraftverk, spesielt innenfor beskatning, konsesjonsbehandling, nett og marked for el-sertifikater.

KRAFTVERK BYGGET FRA 2004

KONTAKT

telefon_icon Telefon:
+47 951 24 454

postadresse_iconPostadresse:
Evjebakken 15C
1346 Gjettum