Ekkjestølen

Teknisk rådgivning vannkraft, Rein Energi
Kvåle
6. oktober 2016
Rådgiver vannkraft, småkraft, rørgater
Steinsvik
6. oktober 2016

Ekkjestølen

Om kraftverket

Ekkjestølen kraftverk er et rent elvekraftverk, dvs. uten noen form for magasinering. Lammabekken er overført ved hjelp av graving og nedsprenging av en ca. 10 meter lang kanal. Ved innløpet av kanalen, er det tillaget for bjelkestengsel slik at bekken kan ledes tilbake til sitt naturlig bekkefar. Overføringen bidrar alene med en produksjon på 1,8 GWh.
Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh)
Ekkjestølen Odda 2009 461 3.6 15.8