Furegardane

Teknisk rådgivning vannkraft, fornybar energi
Mouidejohka
6. oktober 2016
Teknisk rådgivning vannkraft, fornybar energi
Langdalselv
6. oktober 2016

Furegardane

Om kraftverket

Furegardane kraftverk har et nedbørsfelt på 14 km2. Inntaket ligger på kote 311 og kraftstasjon ligger på kote 34,5, noe som gir en fallhøyde på 276,5 meter. Vannveien består av nedgravd rørgater, diameter 1000 mm, over en lengde på 1950 meter.
Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh)
Furegardane Voss 2014 276 5.4 16.1