Stokkelandsåna

Teknisk rådgivning vannkraft, grønn energi
Bruvollelva
6. oktober 2016
Teknisk rådgivning vannkraft, grønn energi
Tua
6. oktober 2016

Stokkelandsåna

Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh)
Stokkelandsåna Kvinesdal 2010 138 2.9 8.4
Teknisk rådgivning vannkraft, grønn energi