Referanser

Referanser Rein Husebø

Referanser Rein Husebø
Rein Husebø har fra Småkraft erfaring med utvikling og bygging av 60 kraftverk på i alt 700 GWh, for 2,3 mrd kr. Selskapet ble solgt med betydelig gevinst i 2015.

Erfaring:
God teknisk kunnskap om bygging, planlegging og drift av kraftverk.

Fallrettsavtaler, konsesjonssøknader, design av kraftanlegg og delsystemer, valg av tekniske løsninger, hydrologi og produksjonsberegning, utbyggingskontrakter, byggeprosesser, drift og vedlikehold, kraftomsetning, dokumentasjon til offentlige myndigheter. Godkjent av NVE for vannveier og luker i alle konsekvensklasser.

Arbeid med rammebetingelser for fornybar energi og småkraftverk, spesielt innenfor beskatning, konsesjonsbehandling, nett og marked for el-sertifikater.

Kraftverk bygget 2004-2016

 • Teknisk rådgivning vannkraft, fornybar energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Dokkelva Nesset 2012 142 5.5 18.6
 • Teknisk rådgivning vannkraft, fornybar energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Kanndalen Nesset 2012 260 5.5 20.6
 • Teknisk rådgivning vannkraft, grønn energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Kveaså Valle 2011 370 5.2 12.8
 • Teknisk rådgivning vannkraft, grønn energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Eidsetelva Volda 2011 393 2.1 5.5
 • Teknisk rådgivning vannkraft, grønn energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Søberg Bindal 2011 182 5.2 16.2
 • Teknisk rådgivning vannkraft, grønn energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Tjøtaelva Gloppen 2011 381 2.3 8.0
 • Rådgiver vannkraft, småkraft, rørgater
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Blådalselva Masfjorden 2010 246 2.6 6.4
 • Teknisk rådgivning vannkraft, grønn energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Bruvollelva Snåsa 2010 109 3.4 11.4
 • Teknisk rådgivning vannkraft, grønn energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Stokkelandsåna Kvinesdal 2010 138 2.9 8.4
 • Teknisk rådgivning vannkraft, grønn energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Tua Verran 2010 133 1.4 4.5
 • Teknisk rådgivning vannkraft, grønn energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Usma Sunndal 2010 125 4.3 15.5
 • Teknisk rådgivning vannkraft, grønn energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Rasdalen Voss 2009 286 5.2 16.1
 • Teknisk rådgivning vannkraft, Rein Energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Tveitaskar Fusa 2009 310 3.4 9.2
 • Teknisk rådgivning vannkraft, Rein Energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Bergstø Etne 2009 240 2.8 9.0
 • Teknisk rådgivning vannkraft, Rein Energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Reingardsåga Rana 2009 196 1.6 5.6
 • Teknisk rådgivning vannkraft, Rein Energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Kvåle Luster 2009 112 2.4 8.7
 • Teknisk rådgivning vannkraft, Rein Energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Ekkjestølen Odda 2009 461 3.6 15.8
 • Rådgiver vannkraft, småkraft, rørgater
  Date
  6. oktober 2016
    Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Steinsvik Volda 2009 694 8.0 32.8
 • Teknisk rådgivning vannkraft, Rein Energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Årvik Kvinnherad 2008 205 4.7 15.8
 • Teknisk rådgivning vannkraft, Rein Energi
  Date
  6. oktober 2016
  Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh) Ytre Alsåker Ullensvang 2008 216 5.2 17.2