Vassvikelva

Teknisk rådgivning vannkraft, fornybar energi
Kaldsåni
6. oktober 2016
Teknisk rådgivning vannkraft, fornybar energi
Valåe
6. oktober 2016

Vassvikelva

Om kraftverket

Dam og inntak består av et utsprengt basseng i fjell med en 3 meter høy og 15 meter bred terskel. Inntakskonstruksjonen utføres som en stålkonstruksjon. Vannvei med samlet lengde ca. 900m, består av nedgravd rør på hele strekningen. Kraftstasjon er utført som et standard småkraft-bygg. Rørgaten er i GRP/støpejern, og er nedgravd fra inntak og til stasjon. Lengde er 896 m og diameter er 700 mm.
Kraftverk Kommune I drift Fallhøyde(m) Effekt(MW) Produksjon(GWh)
Vassvikelva Odda 2015 269 2.6 7.7